Čakrų labirintas

11062012540_small-300x225Čakrų labirintas

Richardas Andersonas, knygų autorius ir labirintų specialistas, nustatė, kad eidamas labirintu žmogus nesąmoningai tarsi praeina per skirtingas sąmonės būsenas ir patiria ypatingų potyrių. Sužadinama jo gyvybinė energija, kuri pradeda judėti per čakras. Šiame labirinte, kuris turi septynis ratus, energija juda būtent tokiu eiliškumu: 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5. Energija pradeda judėti iš trečiosios čakros į antrąją, paskui – į pirmąją; tada ji šokteli aukštyn į širdį (ketvirtąją čakrą), paskui – į galvos viršūnę, ties momenėliu (septintąją čakrą), vėliau – į kaktos posmegeninės liaukos priekinę dalį tarp antakių (šeštąją čakrą) ir iš ten leidžiasi žemyn į gerklę (penktąją čakrą).

gralio-taureJei jūs ir nepatirsite jokio jausmo ar apie energijas apskritai nieko nežinosite, vis vien jums einant šiuo labirintu, energija savaime tekės tokia tvarka per jūsų čakras ir jūsų kūne savaime vyks pokyčiai. Iš linijų susidaro taurės forma, kuri simbolizuoja Gralio – Amžinojo gyvenimo – taurę, paslapties žinojimą.

Labirinto ilgis iki centro ir atgal 100m.

«- Vidinės pusiausvyros labirintas

Kupolas -»